top of page

Privacy Policy


De bescherming van de privacy strekt zich uit tot Mudita B.V. en haar websites. Alle gegevens die door de gebruiker worden verstrekt zullen - tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen - als vertrouwelijk worden behandeld en worden door Mudita B.V. niet aan derden bekendgemaakt, tenzij dit wettelijk is verplicht of deze worden opgevraagd door een justitieel orgaan.

Privépersonen die hun gegevens laten registreren, of zich abonneren op de online nieuwsbrief, worden verondersteld zich bewust te zijn van het gebruiksdoel van de ingewonnen gegevens. Communicatie met/verzending van nadere informatie aan die personen vindt uitsluitend per e-mail plaats.

bottom of page